1ο Round Robin 2020 - Μονό Ανδρών

1ο Round Robin 2020 - Μονό Ανδρών

Round 1

 GROUP A

On court R.T.C. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Χ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΤΖΕΛΗΣ Κ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Π. Νίκες Ήττες Κατάταξη
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Χ. set1  4/0
set2  4/1
Tiebreak -----
set1  4/1
set2  4/0
Tiebreak -----
set1  4/0
set2  4/0
Tie break-----
set1  4/0
set2  4/0
Tiebreak -----
4 - 1
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Β. set1  0/4
set2  1/4
Tiebreak -----
set1  4/0
set2  4/1
 Tiebreak -----
set1  4/1
set2  4/2
Tiebreak -----
set1  (4)4/5
set2   1/4
Tiebreak -----
2 2 3
ΤΖΕΛΗΣ Κ. set1  1/4
set2  0/4
Tiebreak -----
set1  0/4
set2  1/4
Tiebreak-----
set1  4/1
set2  4/0
Tie break-----
set1  4/2
set2  0/4
Tiebreak  7/10
1 3 4
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Ν. set1  0/4
set2  0/4
Tiebreak -----
set1  1/4
set2  2/4
Tiebreak -----
set1  1/4
set2  0/4
Tiebreak-----
set1  0/4
set2  0/4
Tiebreak-----
- 4 5
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Π. set1  0/4
set2  0/4
Tiebreak -----
set1   5/4(4)
set2   4/1
Tie break-----
set1  2/4
set2  4/0
Tie break  10/7
set1 4/0
set2 4/0
Tiebreak -----
3 1 2

 GROUP Β

On court R.T.C. ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ Δ. ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Όνομα Νίκες Ήττες Κατάταξη
ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ Δ. set1  0/4
set2  1/4
Tiebreak -----
set1  2/4
set2  1/4
Tie break -----
set1  4/1
set2  4/0
Tiebreak -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
1 2 3
ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. set1  4/0
set2  4/1
Tiebreak -----
set1  5/3
set2  (10)4/5
Tiebreak  9/11
set1  4/0
set2  4/1
Tiebreak -----
set1 -----
set2 -----
Tiebreak-----
2 1 2
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. set1  4/2
set2  4/1
Tie break-----
set1  3/5
set2  5/4(10)
Tiebreak  11/9
set1  4/1
set2  4/0
Tiebreak-----
set1 -----
set2 -----
Tiebreak -----
3 - 1
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. set1  1/4
set2  0/4
Tiebreak -----
set1  0/4
set2  1/4
Tiebreak-----
set1  1/4
set2  0/4
Tiebreak-----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
- 3 4
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tiebreak -----
set1 -----
set2 -----
Tiebreak -----
set1 -----
set2 -----
Tiebreak -----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
- - -

 GROUP C

On court R.T.C. ΒΑΡΗΣ Σ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ν. ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π. ΠΑΠΛΑΣ Μ. Όνομα Νίκες Ήττες Κατάταξη
ΒΑΡΗΣ Σ. set1 -----
set2 -----
Tiebreak -----
set1  0/4
set2  1/4
Tiebreak -----
set1  5/4(6)
set2  3/5
Tiebreak  5/10
set1 -----
set2 -----
Tiebreak -----
- - -
ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ν. set1 -----
set2 -----
Tiebreak -----
set1  0/4
set2  1/4
Tiebreak -----
set1  1/4
set2  0/4
Tiebreak-----
set1 -----
set2 -----
Tiebreak -----
- - -
ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π. set1  4/0
set2  4/1
Tiebreak -----
set1  4/0
set2  4/1
Tie break-----
set1  4/0
set2  4/2
Tiebreak -----
set1 -----
set2 -----
Tiebreak -----
3 - 1
ΠΑΠΛΑΣ Μ. set1  (6)4/5
set2  5/3
Tiebreak  10/5
set1  4/1
set2  4/0
Tiebreak -----
set1  0/4
set2  2/4
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
2 1 2
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tiebreak -----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tiebreak -----
- - -

 GROUP D

On court R.T.C. ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. Όνομα Νίκες Ήττες Κατάταξη
ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ Α. set1  0/4
set2  0/4
Tie break -----
set1  0/4
set2  0/4
Tiebreak -----
set1  (5)4/5
set2  4/2
Tiebreak  10/8
set1 -----
set2 -----
Tiebreak-----
1 2 3
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. set1  4/0
set2  4/0
Tiebreak -----
set1  1/4
set2  2/4
Tiebreak -----
set1  4/0
set2  4/0
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tiebreak -----
2 1 2
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. set1  4/0
set2  4/0
Tiebreak -----
set1  4/1
set2  4/2
Tiebreak -----
set1  4/1
set2  4/2
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tiebreak -----
3 - 1
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. set1  5/4(5)
set2  2/4
Tie break  8/10
set1  0/4
set2  0/4
Tie break -----
set1  1/4
set2  2/4
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tiebreak -----
- 3 4
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tiebreak -----
set1 -----
set2 -----
Tiebreak -----
set1 -----
set2 -----
Tiebreak -----
- - -

 GROUP E

On court R.T.C. ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ Α. ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ Δ. ΦΟΡΤΩΣΗΣ Β. Όνομα Νίκες Ήττες Κατάταξη
ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α. set1  4/2
set2  4/0
Tiebreak-----
set1  0/4
set2  1/4
Tiebreak -----
set1  4/2
set2  3/5
Tiebreak  7/10
set1 -----
set2 -----
Tiebreak -----
1 2 3
ΔΑΛΙΑΝΗΣ Α. set1  2/4
set2  0/4
Tiebreak -----
set1  0/4
set2  1/4
Tiebreak -----
set1  0/4
set2  0/4
Tiebreak-----
set1 -----
set2 -----
Tiebreak -----
- 3 4
ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ Δ. set1  4/0
set2  4/1
Tie break-----
set1  4/0
set2  4/1
Tie break -----
set1  4/2
set2  5/4(4)
Tiebreak -----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
3 - 1
ΦΟΡΤΩΣΗΣ Β. set1  2/4
set2  5/3
Tie break  10/7
set1  4/0
set2  4/0
Time break -----
set1  2/4
set2 (4)4/5
Tiebreak -----
set1 -----
set2 -----
Tie brake -----
2 1 2
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -

 GROUP F

On court R.T.C. ΝΙΝΚΟΒΙΤΣ Α. ΣΙΝΑΠΗΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ Δ. ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ Μ. Όνομα Νίκες Ήττες Κατάταξη
ΝΙΝΚΟΒΙΤΣ Α. set1  0/4
set2  0/4
Tie break -----
set1  2/4
set2  3/5
Tie break -----
set1 4/2
set2  1/4
Tie break  10/8
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
1 2 3
ΣΙΝΑΠΗΣ Α. set1  4/0
set2  4/0
Tie break -----
set1  4/2
set2  4/2
Tie break -----
set1  4/1
set2  4/0
Tiebreak -----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
3 - 1
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ Δ. set1 4/2
set2  5/3
Tie brake -----
set1  2/4
set2  2/4
Tie brake -----
set1  1/4
set2  5/3
Tie brake  10/7
set1 -----
set2 -----
Tie brake -----
2 1 2
ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ Μ. set1  2/4
set2  4/1
Tiebreak 8/10
set1  1/4
set2  0/4
Tie break -----
set1  4/1
set2  3/5
Tie break  7/10
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- 3 4
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -

 GROUP G

On court R.T.C. ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ Μ. ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ Σ. ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ ΜΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Όνομα Νίκες Ήττες Κατάταξη
ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ Μ. set1  1/4
set2   3/5
Tie break -----
set1  2/4
set2  1/4
Tie break -----
set1   1/4
set2   0/4
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- 3 4
ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ Σ. set1  4/1
set2  5/3
Tie break -----
set1  4/0
set2  4/1
Tie break -----
set1  4/1
set2  2/4
Tie break  10/8
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
3 - 1
ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ ΜΠ. set1  4/2
set2  4/1
Tie break -----
set1  0/4
set2  1/4
Tie break -----
set1  2/4
set2  3/5
Tiebreak -----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
1 2 -3
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. set1  4/1
set2  4/0
Tie break-----
set1  1/4
set2  4/2
Tie break  8/10
set1 4/2
set2  5/3
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
2 1 2
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
- - -

 GROUP H

On court R.T.C. ΜΟΙΡΑΛΗΣ Δ. ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. ΚΟΥΒΑΡΑΣ Γ. ΙΑΤΡΟΥ Γ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Π. Νίκες Ήττες Κατάταξη
ΜΟΙΡΑΛΗΣ Δ. set1  1/4
set2  0/4
Tie break -----
set1  4/2
set2  2/4
Tie break  8/10
set1  5/3
set2  2/4
Tie break  3/10
set1  4/0
set2  4/1
Tie break -----
1 3 4
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. set1  4/1
set2  4/0
Tie break -----
set1  4/0
set2  4/2
Tie break -----
set1  4/0
set2  4/0
Tie break -----
set1  4/1
set2  4/0
Tie break-----
4 - 1
ΚΟΥΒΑΡΑΣ Γ. set1  2/4
set2  4/2
Tie break  10/8
set1  0/4
set2  2/4
Tie break -----
set1 2/4
set2  4/0
Tie break  6/10
set1  4/0
set2  4/1
Tie break -----
2 2 3
ΙΑΤΡΟΥ Γ. set1  3/5
set2  4/2
Tie break  10/3
set1  0/4
set2  0/4
Tie break -----
set1  4/2
set2  0/4
Tie break  10/6
set1  4/1
set2  4/0
Tie break-----
3 1 2
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Π. set1  0/4
set2  1/4
Tiebreak -----
set1  1/4
set2  0/4
Tie break -----
set1  0/4
set2  1/4
Tie break -----
set1  1/4
set2  0/4
Tie break -----
- 4 4

Round 2

 

Player Sets Quarterfinals
 
1oς Group B - ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ.    
  6 1 11 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ.
4 6 9
2oς Group D - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β.    
 
2oς Group E - ΦΟΡΤΩΣΗΣ Β.    
  0 0 0 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.
6 6 0
1oς Group D - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.    
 
1oς Group F-ΣΙΝΑΠΗΣ Α.    
  6(5) 6 10 ΣΙΝΑΠΗΣ Α.
7 2 4
2oς Group B- ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν.    
 
2oς Group A-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Π.    
  2 7 8 ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ Σ.
6 6(4) 10
1oς Group G - ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ Σ.    
 
1oς Group C - ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π.    
  6 6 0 ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π.
1 0 0
2oς Group H - ΙΑΤΡΟΥ Γ.    
 
2oς Group G - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.    
  1 1 0 ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ.
6 6 0
1oς Group H - ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ.    
 
1oς Group A - ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Χ.    
  6 6 0 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Χ.
1 0 0
2oς Group C - ΠΑΠΛΑΣ Μ.    
 
2oς Group F -ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ Δ.    
  4 5 0 ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ Δ.
6 7 0
1oς Group E - ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ Δ.    

Quarterfinals

 

rtc logo      1ο Round Robin 2020 - Μονό Ανδρών

 

Player Sets Semi Finals
 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ.    
  2 2 0 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.
6 6 0
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.    
 
ΣΙΝΑΠΗΣ Α.    
  6 6 - ΣΙΝΑΠΗΣ Α.
0 0 -
ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ Σ.    
 
ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π.    
  6(12) 3 - ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ.
7 6 -
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ.    
 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Χ.    
  0 2 - ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ Δ.
6 6 -
ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ Δ.    
 

Semi Finals

 

rtc logo    1ο Round Robin 2020 - Μονό Ανδρών

 

Player Sets Final
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.    
  6 6 0 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.
0 0 0
ΣΙΝΑΠΗΣ Α.    
 
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ.    
  6 7 - ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ.
3 5 -
ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ Δ.    
 

Final

 

rtc logo    1ο Round Robin 2020 - Μονό Ανδρών

 

Player Sets Winner
 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.    
  6 6 - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Π.
1 1 -
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ.