1ο Open 2017 Διπλό Μικτό

 

 

Round 1

 

rtc logo     1ο Open 2017 Διπλό Μικτό Round 1

                            Enjoy the experience  @OnCourt Rio Tennis Club!

 

Player Sets Round 2
 
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ    
  6 6 0 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ
2 0 0
ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ-ΜΟΣΧΟΒΟΥ    
 
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ - ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ    
  1 1 0 ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. - ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
6 6 0
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. - ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ    
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ    
  2 7 7 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ
6 5 6(5)
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ - ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ    
 
ΦΑΛΙΕΡΟΣ - ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ    
  0 0 0 ΦΑΛΙΕΡΟΣ - ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ
0 0 0
ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ - ΚΑΛΑΔΕΛΦΟΥ     
 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΑΝΙΑ     
  7 6 0 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΑΝΙΑ
5 4 0
ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ - ΦΛΩΡΟΥ     
 
ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΠΑΝΤΕΛΗ     
  6 6 0 ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΠΑΝΤΕΛΗ 
3 4 0
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΠΑΠΠΑ     
 
ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ - ΚΥΡΟΥΣΗ     
  4 6 6(5) ΒΑΡΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
6 1 7
ΒΑΡΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ     
 
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΑΦΑΝΤΟΓΙΑ     
  5 1 0 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ
7 6 0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ     
 
     
     
     

Round 2

  

rtc logo 1ο Open 2017 Διπλό Μικτό Round 2

 

Player Sets Semifinals
 
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ    
  6 6 0 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ
0 4 0
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ-ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ    
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ    
  6 6 0 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ
0 2 0
ΦΑΛΙΕΡΟΣ - ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ    
 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΑΝΙΑ    
  6 6 0 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΑΝΙΑ
1 2 0
ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΠΑΝΤΕΛΗ     
 
ΒΑΡΗΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ    
  5 4 0 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ
7 6 0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ    
 

 


Semi Finals

 

rtc logo  1ο Open 2017 Διπλό Μικτό Semi Finals

 

Player Sets Final
 
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ    
  4 2 0 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ
6 6 0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ    
 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΑΝΙΑ    
  6 5 7 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΑΝΙΑ
1 7 6(7)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ    
 

Final

 

rtc logo 1ο Open 2017 Διπλό Μικτό Final

 

Player Sets Winner
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ    
  2 2 0 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΑΝΙΑ
6 6 0
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΑΝΙΑ