1ο Round Robin 2020 - Διπλό Ανδρών

1ο Round Robin 2020 - Διπλό Ανδρών

Round 1

 GROUP A

On court R.T.C. ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ / ΝΙΝΚΟΒΙΤΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ / ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΑΡΟΥΛΗΣ Όνομα Όνομα Νίκες Ήττες Κατάταξη
 ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ / ΝΙΝΚΟΒΙΤΣ set1  4/1
set2  4/0
Tie break-----
set1  2/4
set2  2/4
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
1 1 2
 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ / ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ set1  1/4
set2  0/4
Tie break -----
set1  0/4
set2  1/4
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- 2 3
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΑΡΟΥΛΗΣ
set1  4/2
set2  4/2
Tie break-----
set1  4/0
set2  4/1
Tie break -----
set1
set2
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
 Tie break -----
2 - 1
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -

 GROUP Β

On court R.T.C. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ / ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ / ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Όνομα Όνομα Νίκες Ήττες Κατάταξη
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
set1  4/2
set2  4/2
Tie break -----
set1  4/1
set2  4/0
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
2 - 1
ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ / ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
set1  2/4
set2  2/4
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ / ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
set1  1/4
set2  0/4
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1
set2
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
- - -
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
- - -
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -

 GROUP C

On court R.T.C. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ / ΖΙΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ / ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα Όνομα Νίκες Ήττες Κατάταξη
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ
set1  5/4(6)
set2  0/4
Tie break  6/10
set1  4/1
set2  4/1
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
1 1 2
ΠΑΡΑΣΧΗΣ / ΖΙΑΓΚΟΣ
set1  (6)4/5
set2  4/0
Tie break  10/6
set1  4/1
set2  4/1
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
2 - 1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ / ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
set1  1/4
set2  1/4
Tie break-----
set1  1/4
set2  1/4
Tie break -----
set1
set2
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- 2 3
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -

 GROUP D

On court R.T.C. ΜΟΙΡΑΛΗΣ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ / ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ / ΣΙΝΑΠΗΣ Όνομα Όνομα Νίκες Ήττες Κατάταξη
ΜΟΙΡΑΛΗΣ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1  0/4
set2  2/4
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -
ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ / ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1  0/4
set2  1/4
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -
ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ / ΣΙΝΑΠΗΣ
set1  4/0
set2  4/2
Tie break -----
set1  4/0
set2  4/1
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
2 - 1
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -
Όνομα set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break-----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
set1 -----
set2 -----
Tie break -----
- - -

Quarterfinals

 

rtc logo   1ο Round Robin 2020 - Διπλό Ανδρών

 

Player Sets Semi Finals
 
Player    
  0 0 0 Player
0 0 0
Player    
 
Player    
  0 0 - Player
0 0 -
Player    
 
Player    
  0 0 - Player
0 0 -
Player    
 
Player    
  0 0 - Player
0 0 -
Player    
 

Semi Finals

 

rtc logo  1ο Round Robin 2020 - Διπλό Ανδρών

 

Player Sets Final
 
1oς  -  Group A / ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΑΡΟΥΛΗΣ    
  2 3 0 ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ / ΣΙΝΑΠΗΣ
6 6 0
1oς  -  Group D / ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ / ΣΙΝΑΠΗΣ    
 
1oς  -  Group C / ΠΑΡΑΣΧΗΣ / ΖΙΑΓΚΟΣ    
  6 3 13 ΠΑΡΑΣΧΗΣ / ΖΙΑΓΚΟΣ
4 6 11
1oς  -  Group B / ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ    
 

Final

 

rtc logo  1ο Round Robin 2020 - Διπλό Ανδρών

 

Player Sets Winner
 
ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ / ΣΙΝΑΠΗΣ    
  6 6 - ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ / ΣΙΝΑΠΗΣ
4 3 -
ΠΑΡΑΣΧΗΣ / ΖΙΑΓΚΟΣ